Tema 

Dėl mokesčių pakeitimo paketo

Situacija       

Svarstymui teikiamas didelis mokestinių įstatymų pakeitimų paketas (PVM, GPM, Akcijų, Nekilnojamojo turto, pelno, loterijų ir lošimo mokesčių bei mokesčio už aplinkos teršimą, gamtos išteklių naudojimo įstatymų), kuriam Investuotojų Forumas teikia pastabas

Pasiūlymai   

– Mokėti akcizus tik vieną, pvz.: iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 20 d. arba 25 d., tokiu būdu suvienodinant akcizų ir PVM mokėjimo terminus;
– Perkelti PVM avansinio mokėjimo terminą iš 5 d. į 20 d., paliekant teisę, matant kad susidarys permoka, pateikti deklaraciją iki 17 d. ir taip vietoj avanso mokėti tik galutinę PVM sumą.
– Atsižvelgiant į aukščiau siūlomus akcizų mokėjimo terminus, akcizų deklaracijas teikti iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 17 d. arba 22 d.
– Palikti dabar galiojančią pajamų mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarką arba
– Panaikinti metinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją, paliekant tik mėnesinę deklaraciją, kuri būtų teikiama iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 22 d. ir pajamų mokestis sumokamas iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 25 d.;
– Suvienodinti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų ruošimo taisyklės, t. y., deklaruoti ir įmokas bei mokesčius mokėti tik  nuo išmokėtų sumų.
– Perduoti Sodros įmokų administravimą VMI.
– Mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį keturis kartus ir abiejų mokesčių avansinius mokėjimus atlikti iki kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.

Adresuota

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Priedai


Tema 

Dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS)

Situacija       

Valstybinė mokesčių inspekcija siekia gerinti mokesčių administravimą ir diegti modernius sprendimus. Kryptis, kuria ketinama eiti, atrodo teisinga, ir jeigu praktikoje i.MAS funkcionalumas bus realizuotas taip, kaip yra pristatoma, nauja sistema turėtų palengvinti darbą ir sumažinti kaštus tiek VMI, tiek mokesčių mokėtojams.

Pasiūlymai   

– Stiprinti duomenų apsaugą tiek duomenų apsaugos, tiek VMI darbuotojų lygmenyje (atranka, prieiga prie duomenų, nuobaudos)

Adresuota

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos

Priedai


Tema

Dėl socialinio modelio

Situacija

Ruošiamas naujasis socialinis modelis, apimantis darbo jėgos reguliavimo, mokesčių ir kitus įstatymų pakeitimus.

Pasiūlymai

– Periodiškai indeksuoti senatves pensijas
– Atsisakyti siūlymo skaičiuoti Sodros įmokas nuo tantjemos
– Sujungti darbdavio ir darbuotojo Sodros įmokos dalis
– Darbdavio mokesčių dalį pradėti mažinti nuo 2016 m., o ne nuo 2017 m.
– Per ateinančius 5 – 10 m. suvienodinti Sodros įmokas skirtingoms mokėtojų grupėms

Adresuota

Spaudos konferencija

Priedai

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "investors' forum" asocijacija turi 123 narius iš viso pasaulio.
Visi “Investors’ Forum” nariai