2017 m. kovo 14 d. „Investors’ Forum“ nariai susitiko su LR ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi. Susitikimo metu „Investors’ forum“ nariai pristatė aktualiausius klausimus verslui ir laukiamus ministerijos darbus, reikalingus investicinei aplinkai gerinti ir Lietuvos konkurencingumui stiprinti. Ūkio ministras ir jo komanda asociacijos nariams pristatė savo planus ir prioritetinius darbus.

Susitikimo metu „Investors’ Forum“ pristatytos temos: 

 

1)   Darbo kodeksas. Lietuva turi turėti viziją, kad šalies darbo kodeksas turi būti lanksčiausias visoje Europoje. 

2)   Viešasis sektorius. Būtina sumažinti valdininkų skaičių ir palikti tokį patį atlyginimų fondą. Tai leistų didinti valstybės tarnautojų atlyginimus ir kompetenciją.

3)   Sodros lubos. Svarbus klausimas siekiant pritraukti užsienio investuotojus.

4)   Valstybės įmonių ir bendrovių pertvarka bei akcijų listingavimas biržoje.

5)   Oro uosto infrastruktūra. Mažoms valstybėms patogus susisiekimas oru yra būtinas, todėl adekvatus finansavimas patogiam susisiekimui su svarbiausiais Europos verslo centrais turi būti valstybės prioritetas.

6)   Emigrantų susigražinimas. Talentų viza – puiki kryptis, bet vis dar būtina trumpinti išdavimo ir kitus procedūrinius  terminus.

7)   Struktūriniai fondai turėtų būti nukreipiami į 3 didžiausius Lietuvos miestus.

8)   Susitarimas tarp darbdavių ir Vyriausybės dėl mokesčių mažinimo ir atlyginimo kėlimo galėtų būti įgyvendintas sekant sėkmingu Airijos pavyzdžiu.

9)   Efektyviai „Investuok Lietuvoje“ veiklai turi būti skiriamas papildomas finansavimas. 

10) Švietimo reforma. Būtina optimizuoti sistemą, mažinti mokytojų skaičių. Papildomus resursus skirti  dėstytojų ir mokytojų atlyginimų didinimui ne tik aukštajame moksle, bet ir viduriniame.

11)  Rengiamame Duomenų apsaugos įstatyme potencialiai gali būti numatytos neproporcingai didelės baudos už pažeidimus.

12) Strateginių įmonių įstatymas neturėtų sukurti nenumatytų rizikų investuotojams.

 

Ministro Mindaugos Sinkevičiaus pristatyti klausimai: 

 

1)  Bus siekiama nuolatinio bendradarbiavimo su verslu.

2)  Pagrindinės reformos bus įgyvendinamos kadencijos pradžioje.

3)  Atkreiptas dėmesys į neigiamą verslo įvaizdžio paplitimą politikų ir valdininkų tarpe.

4)  Valstybės įmonių ir bendrovių pertvarka. Bus siekiama įgyvendinti EBPO rekomendacijas, prioritetai Urėdijoms ir Kelių įmonėms.

5)  1 langelio principo įgyvendinimas investuotojams savivaldybėse.

7)  Priminta, kad paskelbtas atviras konkursas į „Invega“ valdybą.

8)  Strateginių įmonių įstatymas – bus peržiūrėtas 13 str.