Antradienį vykusiame susitikime su Vyriausybe aktyviausius ir stambiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ (toliau – Asociacija) nariai ministrų kabinetui pateikė trylika rekomendacijų verslo aplinkai ir investiciniam klimatui gerinti. Tradiciniame, kasmet rengiamame Investuotojų forume su Vyriausybe, verslo ir ministrų kabineto atstovai aptarė prioritetines vykdomosios valdžios veiklos kryptis ir pagrindinius investuotojų lūkesčius.

Tarp svarbiausių Asociacijos pasiūlymų Vyriausybei – kvietimas įtvirtinti subalansuotą ir konkurencingiausią Rytų ir Centrinėje Europoje darbo santykių reguliavimą, gerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę, dalį stambių valstybės valdomų akcijų kotiruoti darbo biržoje. Asociacijos nariai ragina ministrus imtis priemonių grįžtamajai migracijai į Lietuvą skatinti ir talentams bei kvalifikuotai darbo jėgai pritraukti bei išlaikyti. Taip pat mainais už darbdavių įsipareigojimą kelti darbo užmokestį, mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Investuotojai tikisi Vyriausybės ryžto įgyvendinant efektyvią švietimo reformą bei vykdant kompleksinę kovą su šešėline ekonomika.

„Vienareikšmiškai matome būtinybę ir neišvengiamumą daryti ilgą laiką valstybėje susikaupusių atskirų probleminių sektorių reformas. Viena iš esminių ir dėmesio reikalaujančių sričių – investicinės aplinkos gerinimas siekiant tapti konkurencingiausia regiono valstybe. Tai ambicingas uždavinys, tačiau kito kelio nėra. Džiaugiamės, kad atsinaujinusioje Trišalėje taryboje pavyko suderėti sudėtingiausias naujojo Darbo kodekso pataisas, kurios įsigalios jau šių metų liepos 1 d. Tai bus naujas, modernus, lankstus ir socialiai darbuotojus apsaugantis teisinis reguliavimas“, − susitikime su investuotojais kalbėjo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Tarp svarbiausių Vyriausybės darbų premjeras išskyrė ir viešojo sektoriaus reformą, numatančią didesnę viešųjų paslaugų kokybę, procedūrų aiškumą, skaidrumą ir greitumą, taip pat kovą su šešėline ekonomika ir sąžiningos konkurencijos skatinimą, aukštojo mokslo ir profesinio mokslo reformą bei mokesčių administravimo pritaikymą, kuris prisidėtų prie ekonomikos augimo, investicijų pritraukimo ir socialinės nelygybės mažinimo. 

„Valdžios kaita neretai neigiamai veikia investuotojų lūkesčius. Kai kurie sprendimai, pavyzdžiui, atidėti ilgai lauktą ir seniai būtiną darbo santykių reformą, verslo bendruomenę nuteikė skeptiškai. Vis dėlto Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane įvardijamos prioritetinės veiklos kryptys nuteikia pozityviai. Siekis tobulinti mokesčių bazę ir mažinti šešėlinę ekonomiką bei didinti viešojo sektoriaus efektyvumą, taip pat įgyvendinti švietimo sistemos pertvarką atitinka kryptis, į kurias investuotojai nuolat atkreipia dėmesį. Tikimės, kad Vyriausybei pakaks ne tik ryžto įgyvendinti būtinas permainas, bet ir atvirumo diskutuojant su visuomene ir verslo bendruomene dėl efektyviausių sprendimų“, − kalbėjo Rolandas Valiūnas, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

Asociacijos nuomone, siekiant toliau didinti Lietuvos tarptautinį konkurencingumą bei patrauklumą užsienio investuotojams, reikėtų didinti tikslinių priemonių finansavimą tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti, imtis priemonių užtikrinti susisiekimui oro transportu tarp Vilniaus ir svarbiausių Europos finansų bei verslo centrų. Atsižvelgiant į mažėsiantį Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą, 2015 – 2020 m. ES lėšas siūloma nukreipti į ekonomiškai stipriausių Lietuvos regionų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, – ekonominės ir socialinės aplinkos plėtrą.

„Toli gražu ne visos investuotojų rekomendacijos Vyriausybei reikalauja plačios apimties reformų ir strateginių sprendimų. Pavyzdžiui, pastebime jog daugelis politikų neretai kritiškai atsiliepia apie verslą viešojoje erdvėje. Toks jo demonizavimas tikrai nepadeda gerinti investicinio klimato, tad vien retorikos verslo atžvilgiu keitimas turėtų reikšmingą poveikį. Vis dėlto siekiant ilgalaikio efekto verslo aplinkai, darbo santykių reguliavimas ir mokestinė aplinka turėtų būti svarbiausi valstybės prioritetai“, − pabrėžia Rūta Skyrienė, Asociacijos vykdomoji direktorė.

Vertindami sritis, kurias labiausiai būtina tobulinti artimiausiu metu norint pagerinti šalies investicinę aplinką, Asociacijos nariai aiškiai išskiria tris prioritetus.

Šių metų pradžioje atlikto Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimo duomenimis, kone du trečdaliai, 62 proc. respondentų, pasigenda viešojo sektoriaus efektyvumo ir jo didinimą laiko vienu svarbiausiu valstybės uždavinių. Svarbus iššūkis Lietuvos investiciniam patrauklumui yra švietimo sistema, nepakankamai efektyviai ruošianti šiuolaikinei darbo rinkai būtinus specialistus. Net 61 proc. investuotojų įsitikinę, kad švietimas yra viena labiausiai esminių pokyčių reikalaujančių sričių. Galiausiai diskusijos dėl darbo santykių reformos taip pat išlieka investuotojų dėmesio centre: pusė (50 proc.) respondentų darbo santykių reguliavimą laiko bene vienu svarbiausių valstybės prioritetų artimiausią ketvirtį. Didesnė dalis – 55 proc., − investuotojų pabrėžia dažnai susiduriantys su darbo santykių reguliavimo keliamais iššūkiais, ir ši sritis tradiciškai lieka viena opiausių investuotojams. Net 64 proc. apklaustųjų nurodo dažnai susiduriantys su veiklos sunkumais, kuriuos kelia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Taigi švietimo ir aukštojo mokslo sistema, kuri rengtų aukštą pridėtinę vertę kuriančioms įmonėms reikalingus kvalifikuotus specialistus, taip pat lankstesnės sąlygos pritraukti talentus iš užsienio šalių, turėtų būti ekonomikos augimo siekiančios valstybės prioritetai.

 

   

 

Daugiau informacijos:

Rūta Skyrienė

Asociacijos „Investors‘ Forum“ Vykdomoji direktorė

El. p. ruta@investorsforum.lt

Mob. tel.: +370 687 888 61