Atnaujintoje svetainėje www.socmodelis.lt kviečiame susipažinti su išsamia informacija susijusia su siūlomais darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimais, t.y. naujuoju socialiniu modeliu. O čia galite rasti 10 faktų, kuriuos reikia žinoti apie naująjį socialinį modelį.

 

1. Visiems – 85 tūkst. naujų darbo vietų ir iki 7% sumažėjęs nedarbo lygis

6 iš 10 įmonių lengviau samdytų žmones, jeigu nebūtų taip sudėtinga atsisveikinti su netinkamu ar nereikalingu darbuotoju (VšĮ „Investuok Lietuvoje“ tyrimas, 2014 m.). Šiandien pagal darbo santykių lankstumą Lietuva užima 106 vietą pasaulyje, tuo tarpu Estija – 12, Latvija – 55 (Tarptautinis konkurencingumo indeksas, Pasaulio ekonomikos forumas).

Subalansavus garantijas, darbdaviai nesibaidytų labiausiai saugomų grupių – mažamečių vaikų tėvų, neįgaliųjų, jaunimo ir kt., tad pagerėtų jų galimybės gauti darbą. Sukurtas darbo vietų skaičius prilygtų pusei to, kiek dabar Lietuvoje yra bedarbių (160 tūkst.).

2. Darbuotojams – net 60 naujų teisių

Galimybė dirbti lanksčiu grafiku, teisė mokytis visą gyvenimą (5 papildomos apmokamos atostogų dienos per metus ir iki 20 dienų, paliekant pusę darbo užmokesčio), teisė dirbti ne visą dieną arba nuotoliniu būdu, naujos garantijos dirbantiems pagal terminuotą sutartį (pavyzdžiui, išeitinė išmoka pasibaigus sutarčiai), lengvesnė ir nemokama ginčų sprendimo tvarka ginčų komisijose, galimybė dalintis su kolega darbo vieta (pavyzdžiui, studentams ar tėvams). Teisė gauti informaciją apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje ir kitą svarbią informaciją. Teisė dirbti individualiu grafiku. Darbdavio pareiga užtikrinti gerą psichologinį klimatą. Kūrybinės metų trukmės atostogos (mokslo ar meno kūriniui sukurti) ir kitos teisės.

3. SVV, startuoliams – lengviau kurti savo verslą

Sumažinta administracinė ir biurokratinė našta, daugiau darbo formų (terminuoto ir laikinojo darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, pameistrystės sutartys) padės drąsiau kurti naujas darbo vietas.

4. Gyventojams – didesni atlyginimai ir mažesnis skurdas

6 iš 10 darbuotojų verčiau norėtų didesnio atlyginimo nei didesnių socialinių garantijų („Investuok Lietuvoje“ tyrimas, 2014 m.). Patirdami mažesnius kaštus, darbdaviai galės mokėti didesnius atlyginimus. Be to, didėtų galimybės įsidarbinti vaikus auginantiems tėvams ir kitoms saugomoms grupėms.

Minimalus užmokestis numatomas tik už nekvalifikuotą darbą.

5. Nepatenkintiems darbdaviu – nemokamai ir efektyviai sprendžiami darbo ginčai

Darbo ginčai (pavyzdžiui, dėl neišmokėtų atlyginimų ar darbo sutarčių pakeitimo) bus operatyviai ir nemokamai sprendžiami darbo ginčų komisijose. Jau dabar 70 proc. ginčų komisijoms pateiktų ginčų išsprendžiama, apskundžiama tik 2 proc. sprendimų – tai efektyvu ir veiksminga. Be to, net jei darbuotojas neteisus, jam ginčo byla nekainuoja, įrodinėjimo našta tenka darbdaviui.

6. Mamoms ir tėvams – geresnės galimybės derinti šeimą ir darbą

Naujasis modelis siūlo lankstesnę darbo santykių ir darbo grafiko sistemą, kuri leidžia suderinti šeimą, mokslus ir darbą. Darbo laikas būtų derinamas pagal asmens poreikius – galima dirbti iš namų, ne visą darbo dieną, rinktis kitas poilsio dienas nei savaitgaliai, gauti nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo laiko – taip tėvai galės lengviau derinti vaiko priežiūrą ir darbus.

7. Netekusiems darbo – geresnė apsauga, sotesnės išmokos

Neveikiančias „popierines“ esamo DK garantijas pakeistų mažesnės, bet užtikrintos. Pavyzdžiui, šiuo metu išeitines gauna tik 1 proc., 90 proc. išeina neva „savo noru“.

Bus taikoma reali atleidimo iš darbo priežastis, išmokant darbuotojui priklausančią išeitinę išmoką. Netekusiems darbo bus didinamos nedarbingumo išmokos ir jos mokamos ilgesnį laiką. Atsiras galimybė teikti paslaugas pagal išankstinius kvitus (kai dalį paslaugos apmoka valstybė).

8. Pensininkams – nuosekliai didinamos pensijos

Siūloma įdiegti automatinį pensijų indeksavimą, susietą su realiomis šalies ekonomikos galimybėmis. Indeksavimas leis nuosekliai didinti pensijas ir tuo pačiu palaikyti socialinio draudimo biudžeto balansą. Pensijos būtų didinamos kasmet įstatymu nustatytu laiku, o pensijos padidėjimas visada bus aiškus, lengvai apskaičiuojamas ir depolitizuotas.

9. Jaunimui – galimybė įsidarbinti ir derinti darbą su mokslais

Lankstesni darbo santykiai mažintų jaunimo nedarbą, kuris šiuo metu siekia 17%. Be to, naujos įdarbinimo formos ir laisvesnė darbo grafiko apskaita padėtų jauniems žmonėms dirbti kintančiu grafiku ar nepilną darbo dieną, derinantis prie paskaitų ir mokslo.

10. Socialinis modelis – būtinybė

Socialinis modelis sprendžia strateginės svarbos problemas: nedarbo, mažo darbo užmokesčio, šešėlinio įdarbinimo ir esamų garantijų neveiksnumo. Dabartine situacija nepatenkinti nei darbuotojai, nei darbdaviai. Dėl detalių reikia tartis ir ieškoti kompromiso, bet darbo santykių reforma būtina ir ji turi būti pritaikyta prie šiuolaikinio darbuotojo poreikių.

Taip pat reikia ieškoti būdų atstovauti visus darbuotojus – profsąjungos atstovauja 8 proc. dirbančiųjų, daugiausia viešajame sektoriuje. Problemas, kurių šiame sektoriuje yra, būtina spręsti, tačiau ne visų dirbančiųjų ir darbo santykių lankstumo sąskaita.